Informatie voor jouOver zwangerschap & bevallen

Anders dan verwacht

Op deze pagina vind je info over: een overvulde kinderwens, ongeplande zwangerschappen, je kindje verliezen, vroeggeboorte, geen roze wolk, pleegzorg en adoptie en meerlingenzwangerschappen. 

Onvervulde kinderwens

Eén op vijf koppels in Vlaanderen wordt geconfronteerd met een onvervulde kinderwens. Een deel van hen volgt hiervoor een behandelingstraject in een fertiliteitscentrum. Een begripvolle houding van de omgeving en de werkgever zijn erg belangrijk.

Hieronder vind je een overzicht van waar je als wensouder terecht kan:

Ongepland zwanger

Je bent ongepland zwanger. Er kunnen heel wat gevoelens door je heen gaan die vaak ook tegenstrijdig zijn. Je bent angstig, boos, verdrietig, maar misschien ook blij of hoopvol. Een zwangerschap brengt, gepland of ongepland, heel wat gevoelens met zich mee. Een vertrouwenspersoon kan helpen om je emoties te uiten. Je zal allicht ook meteen gaan nadenken over wat je nu moet doen. Besef dat er verschillende opties zijn. Neem de tijd om ze allemaal te onderzoeken. Informeer je goed. Hoe meer je weet over de verschillende mogelijkheden, hoe beter je kan beslissen.

 Bij Fara (luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes) kan je terecht voor informatie en met vragen:

  • Farafoon: 016 38 69 50, elke werkdag tussen 9 en 16 uur
  • Farachat: op maandag van 14 tot 17 uur, op woensdag en vrijdag van 13 tot 16 uur
  • Website

 

Kindje verliezen

De moeder en partner ontwikkelen een sterke band met het kindje tijdens de zwangerschap. Het verlies van een kind voor of na de geboorte (miskraam of doodgeboorte) zorgt voor een enorm verdriet. Als ouders ga je door een verwerkingsproces en moet je het verlies een plaats geven.

 Bij volgende organisaties kan je terecht:

  • Met lege handen is een zelfhulpgroep voor ouders die geconfronteerd werden met het overlijden van hun kind, kort voor, na of tijdens de geboorte, ongeacht de oorzaak of zwangerschapsduur. 
  • OVOK is een zelfhulpgroep voor ouders die in eender welke omstandigheid een kind verloren zijn. 
  • Je kan een beroep doen op de begeleiding van een regioverpleegkundige bij Kind en Gezin of je vroedvrouw. Op de website van Kind & Gezin vind je informatie terug over officiële regelingen bij het verlies van een kind (wanneer kan je je kindje officieel een voornaam geven, ...).
  • Ook als sterrenouder ben je heel fier en wil je alles voor eeuwig en altijd vastleggen. Foto’s van jullie baby, van jullie nieuwe gezin. Foto’s die helpen bij het leren leven met het verlies van je kind. De professionele fotografen van Boven De Wolken helpen jullie graag aan een blijvende herinnering die nooit zal vervagen. 
  • Koesterhuis: in het Koesterhuis van het Berrefonds kan je terecht om te praten met lotgenoten tijdens hun wekelijkse inloopdag. Ook organiseren ze praatgroepen en koesterbabbels. Meer informatie vind je op hun website.
  • EHBF – eerste hulp bij formaliteiten: op de website van het Berrefonds vind je heel wat praktische informatie over wat je administratief dient te regelen wanneer je kindje overlijdt. 

Vroeggeboorte

Naar de komst van een kindje kan lang en intens worden uitgekeken. Maar als het kindje te vroeg geboren wordt, brengt het nieuwe leven vaak ook een periode van angst en bezorgdheid met zich mee.

Er bestaan heel wat diensten die ouders van een te vroeg geboren kindje ondersteunen.

Vraag zeker ook  raad bij je behandelend arts of verpleegkundige.

 Meer informatie vind je bij:

Geen roze wolk

In de periode voor of na de bevalling verwacht je dat je gezin gelukkig is met de baby. In de realiteit is het vaak anders. Voor vele moeders is dit een ‘donkere’ en ‘eenzame’ periode.

De fysieke, psychische en relationele veranderingen maken je kwetsbaar. Verder kan er een slaaptekort ontstaan omwille van de onderbroken nachten en te weinig nachtrust. Je geraakt oververmoeid en uitgeput.

In plaats van te genieten van je baby en het moederschap, wordt de zorg voor je baby eerder een last, waardoor je begint te twijfelen aan je kwaliteiten als moeder en in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

Moest je dit herkennen, praat er dan over met je vroedvrouw, huisarts of Kind & Gezin.

Je kan ook contact opnemen met:

Pleegzorg en adoptie

Is er bij jou thuis nog een plekje vrij? Misschien is pleegzorg of adoptie wel iets om te overwegen.

Meer info kan je vinden op:

Meerlingzwangerschappen

Ben je zwanger van een drieling? Dan heeft jullie gezin binnenkort de handen vol. Kind en Gezin kan helpen bij het zoeken naar extra ondersteuning. Meld je hiervoor tijdens je zwangerschap aan via de Kind en Gezin-Lijn. Zij helpen je een antwoord te zoeken op al je vragen rond babyuitzet, verlofmogelijkheden, ouderschap, … Ze brengen je, als je dat wenst, in contact met de teamleden van Kind en Gezin in je buurt of diensten die jullie kunnen ondersteunen.