Extra voor professionals

Op deze pagina bundelen we relevante informatie voor onze partners uit het werkveld.

VRIENDENBOEK Vriendenboek Welzijnsbeurs Voorkempen

Op 17 maart organiseerden het Huis van het Kind Voorkempen samen met 1Gezin 1Plan en het GBO de Welzijnsbeurs in de Populier in Zandhoven. Het was fijn om jullie te verwelkomen, het enthousiasme te mogen ervaren om te netwerken en inspiratie op te doen om nog meer samen te werken.De welzijnsbeurs werd georganiseerd voor alle organisaties en verenigingen die zich inzetten voor ouders, kinderen en jongeren. 

Op het programma stonden verschillende workshops (belevingsparcours autisme, kracht van een netwerk, wegwijs in de GGZ, Infant Mental Health, GBO, casusbespreking verontrusting, rots en water, kinderarmoede en werken met vrijwillgers). Tijdens de middag opende de beurs waar de 35 standhouders met trots hun werking voorstelden aan de 160 aanwezigen. 

We maakten van alle deelnemers een vriendenboek. In dit boekje kan je alle posters (informatie, contactgegevens, doelgroep...) terugvinden van de standhouders, met foto’s van de fotobooth en een paar sfeerbeelden. Download het vriendenboek hier.

 

Krachtlijnen 2030

Als Huis van het Kind Voorkempen (Brecht, Schilde, Wijnegem, Zoersel en Zandhoven) hebben wij samen met onze partners verschillende krachtlijnen geformuleerd waarvoor we ons de komende jaren willen inzetten.

De krachtlijnen zijn opgebouwd rond acht levensdomeinen: onderwijs, gezondheid, kinderopvang, geestelijk welbevinden, sociale cohesie & vrije tijd, kinderarmoede, opvoedingsondersteuning en tot slot jeugdhulp. Elk domein wordt vanuit een ruim toekomstperspectief bekeken.

Wij nodigen je graag uit om deze brochure “Krachtlijnen 2030” door te nemen en vervolgens bij te dragen aan een sterk lokaal netwerk, zodat ieder kind kan opgroeien in een omgeving waar mogelijkheden worden gecreëerd om zich te ontplooien, en ouders worden bijgestaan.