Informatie voor jouOpvoeding & ondersteuning


 

 

 

Begeleiding en hulpverlening op maat

Op deze pagina vind je meer info over: Het Raster, Crecendo, OLO-Rotonde, CKG en Kadodder.

Begeleiding rond autisme

Het Raster

Je kan hier terecht als persoon met autisme (jongere/volwassene) maar ook als (groot)ouder, partner, broer of zus, hulpverlener en werkgever. Ze hebben een autitheek (documentatie- en informatie centrum) en bieden vormingen aan voor ouders en professionals. 

Het Raster biedt mobiele (de begeleider komt bij jou aan huis) en ambulante begeleiding (de begeleiding gaat door op de dienst) voor kinderen en jongeren met autisme. Begeleidingen kunnen ook in groep. Daarnaast zijn er nog een aantal andere vormen van ondersteuning. 

Klik hier voor meer informatie.

 

Crescendo

Thuisbegeleidingsdienst Crescendo helpt gezinnen die het moeilijk hebben met de opvoeding of de ontwikkeling van de kinderen. 

Daarnaast bieden ze ook begeleiding aan op andere levensdomeinen. Soms komen er immers verschillende problemen samen, bijvoorbeeld rond relaties, geld, wonen, administratie of werk.   

Voor wie?

Crescendo ondersteunt gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar in het arrondissement Antwerpen.

Gezinnen met vragen over opvoeding kunnen de hulp van Crescendo inschakelen als ze merken dat diensten die als eerste aanspreekpunt gelden hen niet (meer) verder kunnen helpen. Deze diensten, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind en Gezin of een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), kunnen dan de hulp van Crescendo voorstellen. Gezinnen kunnen ook hulp vragen aan het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Deze diensten kunnen dan de hulp van Crescendo voorstellen. 

 

 

Thuisbegeleiding op maat

OLO-Rotonde vzw

Thuisbegeleiding Op Maat verleent opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere met (een vermoeden van):

  • Gedrags- en/of emotionele problemen (bv. ADHD, hechting, …)
  • Autisme-spectrumstoornis (ASS)
  • Al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. 

Afhankelijk van de hulpvraag van de ouders, wordt bepaald welke soort begeleiding wordt gegeven. De thuisbegeleiding kan variëren in werkvormen en in intensiteit. Meer info vind je hier.

CKG

CKG is de afkorting van Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Ze begeleiden gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar, die hulp zoeken omdat de opvoeding moeilijk loopt. Als opvang niet direct nodig is, komt een hulpverlener bij de ouders thuis om samen met het gezin naar oplossingen te zoeken. 

Die hulp kan bestaan uit:

  • Een pedagogische begeleiding aan huis.
  • Een verblijf van het kind in het centrum gedurende een dagdeel of 24 op 24 uur, gekoppeld aan gezinsbegeleiding.
  • Specifieke opvoedingsondersteunende trainingsprogramma’s, gericht naar ouders en/of hun kind(eren).

Je kan terecht bij verschillende CKG's in de regio:

KADODDER

Kadodder begeleidt gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking in hun zoektocht naar antwoorden. Dit doen ze voor gezinnen vanuit de provincie Antwerpen.  De begeleiding gebeurt voornamelijk bij de gezinnen thuis.

De frequentie van de begeleiding of opvang spreken ze af in overleg met het gezin. Men vertrekt altijd vanuit de hulpvragen van het gezin en de persoon met een beperking.

Daarnaast begeleiding biedt Kadodder ook:

  • Individuele, gespecialiseerde opvang die zorgt voor zinvolle bezigheden in de vertrouwde omgeving van de persoon met een beperking.
  • Hulp aan de ondersteuners van personen met een verstandelijke beperking.

Meer info vind je hier.