Informatie voor jouOnderwijs

Leren leren

Op deze pagina vind je meer info over: studietips en huiswerkbegeleiding.

Studietips

Leren gaat niet vanzelf, maar je kan het wel leren!

Vraag zeker raad aan je leerkracht op school. Ook bij het CLB van je school kan je steeds terecht. Check hier alvast aantal nuttige studietips.

Je kan zelfs een heuse cursus ‘leren leren voor het middelbaar onderwijs volgen.

Huiswerkbegeleiding

Wijnegem

Soms hebben kinderen het moeilijk op school. Een portie individuele begeleiding kunnen ze goed gebruiken. Om wekelijks een beetje tijd vrij te maken voor de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen, is er het Brugfigurenproject. De aanvraag gebeurt via de school en de begeleiding komt aan huis om samen huiswerk te maken. In het begeleiden van ouders en kinderen, zijn ze een brugfiguur tussen schoolomgeving en thuisomgeving.

Meer info leest u hier.

Zandhoven

Maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 6 en 12 jaar (en hun gezin) die naar school gaan en/of wonen in Zandhoven én volgens het CLB of de school moeilijkheden hebben met het maken van huiswerk of een taalachterstand hebben, kunnen huiswerkbegeleiding krijgen via het OCMW van Zandhoven. Een vrijwilliger gaat 1 à 2 keer per week langs bij het gezin, om daarstudieondersteuning te bieden. 

Aanmelden kan via de school.

Zoersel

Om alle kinderen gelijke slaagkansen te geven biedt de gemeente Zoersel in samenwerking met de lagere scholen en de opvoedingswinkel huiswerkbegeleiding aan. Dit gebeurt via enthousiaste vrijwilligers die 1 uurtje per week de leerlingen (en ouders) thuis begeleiden bij het maken van de huiswerk. Voorwaarde is dat kinderen naar de lagere school gaan in Zoerel, waarbij de school de noodzaak aangeeft en de ouders akkoord gaan. De aanvraag gebeurt via de school.

Meer info via mkrijnen@olo-rotonde.be of 03/633.98.98

Auxilia

Auxilia vzw is een groot netwerk van vrijwilligers dat leerhulp aanbiedt aan kansarme kinderen, jongeren en volwassenen. Via één-op-één-begeleiding willen ze leerlingen op weg helpen naar een betere toekomst. Vrijwilligers uit verschillende Vlaamse regio’s helpen in hun omgeving met huiswerk of studies.

Meer info via auxelia.noord@gmail.com of 0496 89 54 94.