Informatie voor jouKinderopvang

Soorten kinderopvang

Op deze pagina vind je meer informatie over: inkomensgerelateerde en niet-inkomensgerelateerde, gezinsopvang en groepsopvang en inclusieve opvang. 

Inkomensgerelateerd of niet-inkomensgerelateerd

Opvang die inkomensgerelateerd werkt, is opvang waarbij de prijs voor de opvang wordt gebaseerd op het inkomen en de gezinssamenstelling. Hiervoor heb je een attest inkomenstarief nodig. Dit attest kan je aanvragen op Mijn Kind en Gezin en bezorg je vervolgens aan de opvang voor de start van de opvang.
Als ouder krijg je een aantal respijtdagen per jaar, dit zijn opvangdagen die je reserveerde maar niet hoeft te betalen. Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen.
Meer info vind je via de website van Kind en Gezin.

Opvang die niet inkomensgerelateerd werkt, ook wel opvang met een vrije prijs genoemd, bepaalt zelf welke prijs ouders betalen voor de opvang. Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen. Meer info vind je via de website van Kind en Gezin.

Gezinsopvang of groepsopvang

Gezinsopvang is een kleinschalige opvang waar maximum 8 kinderen opgevangen worden door (meestal) 1 begeleider.  De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning. Vaak is gezinsopvang opvang door een onthaalouder. Een gezinsopvang kan zowel inkomensgerelateerd als niet-inkomensgerelateerd zijn.

Groepsopvang, ook wel kinderdagverblijf of crèche genoemd, is opvang waar meer dan 8 kinderen mogen worden opgevangen door minimaal 2 begeleiders. Eén begeleider mag maximum 9 kindjes opvangen. De opvang vindt meestal plaats in een gebouw of in een apart deel van een groter gebouw, bv. een school. Een groepsopvang kan zowel inkomensgerelateerd als niet-inkomensgerelateerd zijn. 

Meer info vind je via de website van Kind en Gezin.

Inclusieve opvang

Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig.

Inclusieve kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Iedereen is er welkom in de opvang! Je vindt meer info via de website van Kind en Gezin