Informatie voor jouBijzondere zorg

Verstandelijke beperking

Op deze pagina vind je meer info over: info en belangenverenigingen en hulpverlening. 

Info en belangenverenigingen

Er bestaan verschillende vormingsorganisaties en belangenverenigingen rond deze doelgroep. Zij bieden vormingen, cursussen, boeken, activiteiten, lotgenotencontact, … Soms kan je lid worden en word je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwe info en activiteiten.

 • Gezin en handicap 
  Ze bieden informatie, vormingen, publicaties, … Je kan er ook terecht voor advies en ondersteuning bij praktische zaken. Ze maken je wegwijs in het hulpverleningslandschap.
 • Onafhankelijk leven 
  Dit is een bijstandsorganisatie die mensen met een beperking de kans wil geven om hun leven in eigen handen te nemen.  Met hun advieslijn 03 808 22 99 beantwoorden zij dagelijks van 9 tot 17 uur met meerdere medewerkers vragen van budgethouders. Daarnaast zijn er over heel Vlaanderen coachen op de baan die bij budgethouders thuis onafhankelijk advies geven over het gebruik van het PAB.  

Hulpverlening

Wanneer er meer hulp nodig is, kan je terecht bij verschillende hulpverleningsinstanties:

 • Kadodder: Doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij bieden vroeg- en thuisbegeleiding. (RTH en NRTH)
 • Clara Fey: Doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (en evt. bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen). Zij bieden thuisbegeleiding, verblijf, dagopvang en dagbesteding. (RTH en NRTH)
 • Heder: Doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand en/of een beperking. Zij bieden thuisbegeleiding, verblijf, dagopvang, GIO, … (RTH en NRTH)
 • OLO-Rotonde: OLO-Rotonde vzw is een organisatie met een hart voor cliënten én medewerkers. Om en bij de 1000 medewerkers bieden kwaliteitsvolle zorg en hulpverlening aan meer dan 7000 cliënten. Met een verscheidenheid aan diensten en activiteiten streven ze naar een optimale levenskwaliteit voor jong en oud. Je kan rekenen op een veilige en warme omgeving.Er  zijn heel wat mogelijkheden binnen dagondersteuning, woonondersteuning, begeleiding, RTH, vrije tijd en meer.

+18 jaar:

 • Monnikenheide: Een breed gamma aan mogelijkheden zoals woonondersteuning, arbeidsgerichte activiteiten, dagondersteuning, vakantie en tijdelijk verblijf, vrijetijdsactiviteiten,...
 • ZEWOPA:  Hier kan je terecht voor inclusief wonen, vrijetijdsbesteding, mobiele en ambulante begeleiding, nachtondersteuning of kortverblijf.