Informatie voor jouBijzondere zorg

Lichamelijke, visuele of auditieve beperking

Op deze pagina vind je meer info over: info en belangenverenigingen en hulpverlening. 

Info en belangenverenigingen

Er bestaan verschillende vormingsorganisaties en belangenverenigingen rond deze doelgroep. Zij bieden vormingen, cursussen, boeken, activiteiten, lotgenotencontact, … Soms kan je lid worden en word je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwe info en activiteiten.

  • Gezin en handicap 
    Ze bieden informatie, vormingen, publicaties, … Je kan er ook terecht voor advies en ondersteuning bij praktische zaken. Ze maken je wegwijs in het hulpverleningslandschap.
  • Onafhankelijk leven 
    Dit is een bijstandsorganisatie die mensen met een beperking de kans wil geven om hun leven in eigen handen te nemen.  Met hun advieslijn 03 808 22 99 beantwoorden zij dagelijks van 9 tot 17 uur met meerdere medewerkers vragen van budgethouders. Daarnaast zijn er over heel Vlaanderen coachen op de baan die bij budgethouders thuis onafhankelijk advies geven over het gebruik van het PAB.  

Hulpverlening

Wanneer er meer hulp nodig is, kan je terecht bij verschillende hulpverleningsinstanties:

  • Heder:   Doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand en/of een beperking. Zij bieden thuisbegeleiding, verblijf, dagopvang, GIO, … (RTH en NRTH)
  • KOCA:  Hoofddoelgroep auditieve beperking en spraak-taal ontwikkelingsstoornis (ook andere doelgroepen als ASS en gedrags- en emotionele beperkingen). Bieden verschillende vormen van hulp, o.a. kortdurende begeleiding, thuisbegeleiding, verblijf, outreach, GIO, …
  • Ganspoel:   Hier kan je terecht voor mobiele en ambulante begeleiding van kinderen en jongeren met een visuele beperking en een visueel meervoudige beperking. 


+18 jaar:

  • Rotonde: Rotonde vzw biedt woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning op verschillende locaties. Je kan er terecht om te wonen, sporten, beleven, creëren, reizen en leren, voor arbeidsbeleving, vrijetijdsactiviteiten, allerlei soorten hulp en assistentie.