Informatie voor jouBijzondere zorg

ADHD & gedrags- en emotionele moeilijkheden

Op deze pagina vind je meer info over: info en belangenverenigingen en hulpverlening. 

Info en belangenverenigingen

Zorgpad ADHD: website van de overheid met wetenschappelijk onderbouwde informatie rond de diagnostiek en behandeling van ADHD.

Te Gek!?Naast het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid zal het verruimde Te Gek!? nu ook inzetten op een humane geestelijke gezondheidszorg met tal van uitgerolde activiteiten en nieuwe initiatieven. Denk hierbij aan het ontwikkelen van methodieken en praktijkondersteuning, buddywerking, herstelacademie, het organiseren van congressen, … Voor Te Gek!? is geestelijke gezondheid essentieel. Door de krachten van verschillende organisaties te bundelen en elkaar te versterken is Te Gek!? hét aanspreekpunt wat betreft geestelijke gezondheid.

Zit Stil: Belangenvereniging en informatie rond ADHD. Zij hebben een documentatiecentrum en een webshop en organiseren trainingen, inleefsessies, workshops, …. Ze hebben ook een ADHD consultatielijn waar je terecht kan met vragen.

Ik tic: Belangenvereniging en informatie rond Gilles de la Tourette en ticstoornissen.

Vlaamse Vereniging Angst en Dwang: Belangenvereniging rond dwang- en angststoornissen.

 

 

 

Hulpverlening

Wanneer er meer hulp nodig is, kan je terecht bij verschillende hulpverleningsinstanties:

Hotspot Handicap: biedt gratis eerste hulp bij alle handicapspecifieke vragen aan iedereen die privé of professioneel te maken krijgt met een beperking.
Hotspot Voor-en Noorderkempen
Hemeldreef 1, 2930 Brasschaat
Maandag: 9u-12u
0487/70 36 32
voorennoorderkempen@hotspothandicapantwerpen.be

De Opvoedingswinkel: naast algemene ondersteuning rond opvoeden, kan je bij Opvoedingswinkel Zoersel en de Opvoedingspunten in Brecht, Schilde, Wijnegem en Zandhoven terecht voor een gratis, kortdurende begeleiding rond ADHD of andere gedrags- en emotionele moeilijkheden. Je kan bijvoorbeeld meer uitleg krijgen rond de diagnose of samen op zoek gaan naar handvatten rond het omgaan met de dagelijkse moeilijkheden. Deze begeleiding is gratis en er is geen wachttijd!

OLO-Rotonde vzw: kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of autisme. Zij bieden kortdurende begeleiding via de Opvoedingswinkel, thuisbegeleiding, GIO, outreach en verblijf. (RTH en NRTH)

Clara Fey: O.C.Clara Fey (MFC/FAM) biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen. Centraal staat het emancipatorisch werken met voldoende ruimte voor zelfontplooiing van de cliënt.