Nieuws

Terugbetaling lidmaatschap vrijetijdsbeleving Brecht

2021/11/02

Alle Brechtse kinderen en jongeren (geboren in 2002 of later) kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 25 euro op het inschrijvingsgeld dat ze betalen bij een Brechtse vereniging!

Terug

Vrijetijdsbeleving beïnvloedt sterk het welbevinden en het welzijn van mensen en draagt bij aan de maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. Daarom wil de gemeente ervoor zorgen dat Brechtse jongeren ook in tijden van de Corona-pandemie kunnen participeren aan het vrijetijdsleven. Zo kunnen alle Brechtse kinderen en jongeren (geboren in 2002 of later) daarom rekenen op een tegemoetkoming van 25 euro op het inschrijvingsgeld dat ze betalen bij een Brechtse vereniging. Zo worden jongeren gestimuleerd om actief te blijven in het lokale verenigingsleven en krijgen de verenigingen nog een extra duwtje in de rug.

Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming?

Je kan een toelage aanvragen als je voldoet aan deze twee voorwaarden:

 • Inwoner van de gemeente Brecht
 • Geboren in 2002 of later

Welke verenigingen en activiteiten komen in aanmerking?

De toelage kan uitsluitend aangevraagd worden indien deze voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een terugbetaling van lidgeld of inschrijvingsgeld om deel te nemen aan een regelmatig terugkerend vrijetijdsaanbod.
 • Het lidgeld werd betaald in de periode van 1/7/2020 tot en met 31/12/2021.
 • Het aanbod werd georganiseerd door:
  • een erkende Brechtse jeugd-, sport, of cultuurvereniging
  • een private aanbieder van georganiseerde groepsactiviteiten voor sport en beweging die geen erkende verenigingen is (bv groepslessen, zwemlessen, fitness) op grondgebied Brecht.

Komen NIET in aanmerking:

 • Lidgelden voor het deeltijds kunstonderwijs (IKO, muziekschool, …)
 • Lidgelden voor buitenbrechtse verenigingen
 • Terugbetaling voor éénmalige deelname aan activiteiten
 • Deelnamegelden voor jeugd- of sportkampen
 • Gemeentelijke activiteiten
 • Privélessen

Wat houdt de toelage in?

Elke Brechtse jongere kan éénmalig een financiële bijdrage genieten van maximum 25 euro per persoon ter ondersteuning van het lidgeld van een vereniging. 
Als het lidgeld lager ligt dan 25 euro, wordt het lagere bedrag uitgekeerd.

Hoe een geldige aanvraag indienen?

Het aanvraagformulier kan je op 2 manieren indienen:

 • Je drukt het formulier hier af, je vult het in en deponeert het ingevulde formulier samen met het betaalbewijs in de brievenbus van de dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1 te Brecht.
 • Of je stuurt je aanvraag digitaal door via dit e-formulier. Via het e-formulier moet je ook je betaalbewijs van lidgeld uploaden in het formulier.

Let er op dat je alle gegevens volledig en correct invult.
De uiterste indiendatum is 31 december 2021.

Goedkeuring en uitbetaling van je aanvraag

De aanvragen worden maandelijks tot 31 december 2021 verwerkt door de dienst vrije tijd. Alvorens ze ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen worden ze beoordeeld op volledigheid. De aanvraag kan enkel aanvaard worden wanneer het aanvraagformulier helemaal ingevuld is en vergezeld is van een geldig betalingsbewijs van het lidgeld of inschrijvingsgeld. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt het bedrag uitbetaald op de rekeningnummer van de aanvrager.

Meer info vind je hier