Informatie voor jouMeer doen met minder

Meer kunnen doen met minder geld, wie wil dat niet? Op deze pagina brengen wij alle nuttige informatie en tips bijeen per thema. De volledige printklare gids kan je hier downloaden.

Geld

Op deze pagina vind je meer informatie over: gemeentelijke premies Schilde, gemeentelijke premies Wijnegem, gemeentelijke premies Zandhoven, sociale bijstand, My Benefitss app, basisbankdienst, schuldbemiddeling, My TrustO en studietoelages.

Gemeentelijke premies Schilde

Let op: onderstaande premies zijn enkel van toepassing voor de inwoners van de gemeente Schilde. 

Mantelzorgpremie

Mantelzorgers krijgen een variabele mantelzorgpremie. Aan te vragen bij het Sociaal Huis.

 • Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde
 • Tel. 03 383 62 18
 • secretariaat.sociaalhuis@schilde.be

Toelage grote gezinnen

Elk jaar kunnen gezinnen met drie of meer kinderen ten laste rekenen op een financiële toelage van de gemeente Schilde.

 • Tel. 03 380 16 40
 • financien@schilde.be

Voorhuwelijkssparen 

Gaat u huwen of wettelijk samenwonen? Doet u aan voorhuwelijkssparen bij een erkende dienst? Dan betaalt het gemeentebestuur een premie ten bedrage van 35% van het gespaarde kapitaal bij
die erkende dienst. Beide partners komen in aanmerking voor deze premie indien zij aan de voorwaarden voldoen.

 • Tel. 03 380 16 40
 • financien@schilde.be 

Geboorte- en adoptiepremie 

Alle ouders in de gemeente Schilde hebben per geboorte of adoptie recht op een premie van €125.

 

Gemeentelijke premies Wijnegem

Let op: onderstaande premies zijn enkel van toepassing voor de inwoners van de gemeente Wijnegem. 

Mantelzorgpremie

Mantelzorgers krijgen een mantelzorgpremie van €360 per jaar. Aan te vragen bij het Sociaal Huis.

 • Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem
 • Tel. 03 288 20 60
 • info@ocmwwijnegem.be

Geboorte- en adoptiepremie

Alle ouders in de gemeente Wijnegem hebben per geboorte of adoptie recht op een premie van €160.

 • 03 288 21 40
 • burgerzaken@wijnegem.be

 

 

Gemeentelijke premies Zandhoven

Verminderde gemeentebelasting

Aan volgende doelgroepen in de gemeente Zandhoven wordt een belastingvermindering van €15 verleend:

 • Weduwen en weduwenaars, invaliden,
 • Gepensioneerden en wezen
 • Rechthebbenden op leefloon en personen die steun ontvangen van een OCMW
 • Rechthebbenden op een gewaarborgd inkomen voor ouderen
 • Gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor personen met een handicap wordt verleend
 • Gezinnen met een gehandicapt kind.
 • Gezinnen die rechthebben op een verhoogde tegemoetkoming. Is het derde cijfer op het kleefbriefje van je ziekenfonds een 1? Dan heb je recht op deze vermindering!

Meer info:

 • financiën@zandhoven
 • Tel.: 03 410 16 61

 

Sociale bijstand

Heb je een financieel probleem of heb je een vraag rond jouw administratie (briefwisseling), klop je best aan bij het Sociaal Huis of de sociale dienst/OCMW van je gemeente. Bij het Sociaal Huis kan je een sociale bijstandsuitkering aanvragen (zoals het leefloon, de gewaarborgde gezinsbijslag, uitkeringen aan gehandicapten, inkomensgarantie voor ouderen…). Daarnaast heeft het Sociaal Huis informatie over een aantal financiële voordelen  zoals bijvoorbeeld lagere tarieven voor energie, gezondheidszorg, telefonie, openbaar vervoer, verwarmingstoelage,...


Sociale Dienst Zandhoven

 • Liersebaan 12, 2240 Zandhoven
 • Tel. 03 410 16 20
 • socialedienst@zandhoven.be

Dienst Maatschappelijk Welzijn Zoersel

 • Handelslei 167, 2980 Zoersel
 • Tel. 03 298 00 00
 • maatschappelijk.welzijn@zoersel.be

Welzijnscampus Sociaal Huis Brecht

 • Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
 • Tel. 03 330 11 20
 • onthaal@welzijnscampusbrecht.be

Sociaal Huis Schilde

 • Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde
 • Tel. 03 383 62 18
 • secretariaat.sociaalhuis@schilde.be

Sociaal Huis Wijnegem

 • Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem
 • 03 288 20 60
 • info@ocmwwijnegem.be

 

My Benefits App

Een attest aanvragen om te bewijzen dat je recht hebt op zo’n sociaal tarief, verloopt vandaag nog moeizaam. Bij duizenden organisaties moet een burger met sociaal statuut vandaag eerst een aanvraag doen om een korting of voordeel te krijgen. Met de app MyBEnefits kunnen Belgische burgers voortaan zelf onmiddellijk online een attest aanvragen en voorleggen. De mobiele app, of de bijhorende online toepassing, toont in enkele klikken de actuele situatie met het specifieke sociaal statuut en de postcode van de woonplaats.

 

MyTrustO

Iedereen in België die schulden heeft en deze niet onmiddellijk kan betalen, maar dit wel op termijn kan door een haalbare spreiding in de tijd vast te leggen kan terecht bij MyTrustO. In een eerste telefonisch contact wordt met behulp van een aantal vragen de concrete situatie uitgeklaard. Als MyTrustO kan helpen, wordt er een afspraak in een van de neutrale ontmoetingsplaatsen vastgelegd. Dan start in alle discretie de opmaak van een allesomvattend financieel document en een concreet afbetalingsplan voor alle schuldeisers. Meer info vind je hier

 

Basisbankdienst

Iedereen heeft recht op een basisbankdienst. Dit wil zeggen dat iedereen recht heeft op een zichtrekening voor de meest gebruikelijke bankverrichtingen. De bank mag dit niet weigeren op basis van je financiële toestand en mag ook niet vragen dat er iemand borg voor je staat of dat je bijkomende verzekeringen afsluit.

 • Jaarlijks mogen er maximum €16,20 kosten aangerekend worden  
 • Met de zichtrekening mag je niet in het rood gaan
 • Meer info

 

Schuldbemiddeling

Hoe pak je schulden aan? Waar kan je terecht voor hulp? Wat zijn je rechten en plichten als je schulden hebt? Op die vragen vind je een antwoord op www. eerstehulpbijschulden.be. Onder andere de OCMW’s en de Sociale Diensten zijn erkende schuldbemiddelaars. Ze kunnen je helpen bij het beheren van je budget en kunnen bemiddelen met de schuldeisers om een afbetalingsplan op te stellen.